T.C. 2017 Değerleme Rapor Ücretleri ‘Asgari Tarifesi’ Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nde 2017 Yılı Gayrimenkul Değerleme Rapor Ücretleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


Değerleme rapor ücretleri SPK tarafından yıllık olarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Geçtiğimiz beş yılın asgari rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca, detaylı tüm liste için aşağıdaki resmi gazete bağlantısından bilgi alınabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231-10.pdf

Türkiye’de gayrimenkul değerleme ile ilgili bir dipnot düşecek olur isek: Türkiye’de gayrimenkul değerleme ile ilgili lisanslama yetkisi T.C. Başbakanlığa bağlı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya verilmiştir. SPK da sınavlar yaparak, sınavda da başarılı olan katılımcılara lisans vermektedir. Uluslararası platformda kabul görmüş kurum ve kuruluşlara üye olanlar da ayrıca T.C. sınırları içerisinde SPK’ya başvurarak değerleme hizmeti sunabilirler.