BM'den Cenevre Final Açıklaması

Birleşmiş Milletler konferansın sonunda resmi bir açıklama yayınlayarak yaşanan tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiği bildirildi.


Taraflar bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenliğini tehdit etmemesi konusunda hemfikir olduğu belirtilen açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Konferansı bugün BM himayelerinde, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık’ın dışişleri bakanlarının ve gözlemci AB’nin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Sayın Anastasiades ve Sayın Akıncı Kıbrıs görüşmelerinde geride kalan 20 ayda kayda değer ilerlemeler gerçekleşmiştir. Bugün bu konferansın gerçekleşiyor olması, onların büyük uğraşları sonucudur. Müzakerelerin altıncı ve son başlığı olan güvenlik ve garantiler bugün herkesin katılımı ile ilk kez görüşülüyor.Bugünkü görüşmede, güvenlik ve garantiler mevzusunda tarafların kabul edeceği ve kaygılarını gidereceği bir çözüm bulunması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Taraflar bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenliğini tehdit etmemesi konusunda ve Birleşik Federal Kıbrıs’a bir güvenlik vizyonu geliştirilmesi konusunda hemfikir.

Katılımcılar bu defa müzakerelerin başarı ile sonuçlandırılması ile ilgili aynı görüşte. Bu nedenle katılımcılar Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm bulunması için herkes tarafından kabul edilmiş, birlikte planlanmış çabalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle taraflar konferansın devamı için aşağıdaki adımların atılmasına karar vermiştir.Komiteler seviyesinde çalışma grupları oluşturulması. Bu çalışma grubu çalışmasını 18 Ocak tarihinde gerçekleştirecektir.

Buna paralel olarak kapanmamış konulardaki müzakereler Kıbrıs’ta devam edecektir.

Konferans, çalışma gruplarının çalışmalarının sonucu gözden geçirilip politik seviyede devam edecektir.

Konferans, 3 garantör ülkenin kapsamlı bir çözüme ulaşılması için kararlılığını kabul etmektedir.

Çağış Günalp - Yenidüzen